131 f 1700 een een een een twee twee een een vier een een twee vier een een drie een een een 1700 1400 1300 1200 1100 1080 1060 1040 de opzichter-teekenaars le klasse G. A. Böcker en S. J. de Boer, den opzichter-teekenaar 2e klasse H. Bremken, den schrijver E. C. Schwencke; en op verzoek: met ingang van op 1 Januari 1908 uit: directeur adj .-directeur architect ingenieurs-afdeelingschefs, ieder ingenieurs, ieder adj .-ingenieur hoofdopzichter-bureauchef. hoofdopzichters, ieder hoofdopzichter opzichter 1ste klasse en vrije woning, berekend a f 100. opzichter 1ste klasse en f 100 vergoeding voor het houden van kantoor in zijne woning. opzichters 1ste klasse, ieder. 1 Maart 1907, aan den ingenieur P. J. J. van Voorst Vader; met ingang van 15 April 1907, aan den opzichter- teekenaar le klasse, H. Huisman met ingang van 1 Juni 1907, aan den opzichter- teekenaar le klasse H. van Werven; met ingang van 1 Juli 1907, aan den opzichter le klasse J. A. Klink: met ingang van 1 Augustus 1907, aan den schrijver P. A. Cramer: met ingang van 1 September 1907, aan den opzichter 2e klasse J. G. van Eek; met ingang van 1 November 1907, aan den opzichter- teekenaar 2e klasse J. C. Speelman. Het vaste personeel bij de Gemeentewerken bestond Jaarwedde. 7000 3750 4000 3000 2500 1600 2500 1900 1800 1900 >5 >9 n n v V V opzichter opzichters opzichter p f) V klasse, ieder. n 2e

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1907 | | pagina 131