133 f lichtdrukker 654 een 621 een en licht. vuur 576 een 1116 een 1068 een licht. 1050 een 986 twee een een een een een een een twee vier een twee een een een een een een een een 646 450 1162 1125 1090 1064 778 800 802 800 700,08 700 672 600 1700 980 932 832 748 onderbaas en vrije woning, berekend a f 52. onderbaas onderbazen, ieder staalbaas en vrije woning, berekend a f 80. staalbazen, ieder portier bode hoofdopzichter-zeesluiswachter en vrije woning, vuur en licht, be rekend a f 200. binnensluis wachter en vrije woning, berekend a f 150. binnensluiswachter en vrije woning, berekend a f 230. zeesluisknecht. en vrije woning, vuur en licht, berekend a f 150. Ie machinist en vrije woning, berekend a f 50. Ie machinist en vrije woning, vuur en berekend a f 100. Ie machinist en vrije woning, vuur en licht, berekend a f 198. Ie machinisten, ieder en vrije woning, vuur en licht, berekend a f 180. 7 7 77 77 77 V Jaarwedde. 7? 77 77 7 77 77

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1907 | | pagina 133