a 137 17 114 2 2 rfi 3 1 2 'afet de opengevallen plaats in het College van Regenten werd vervuld door de benoeming van den heer Mr. E. R. H. Regout. Totaal. 51 22/25 Maart 1901, Totaal. 114 141 68 40 28 11 68 104 172 Vrouwen. 55 39 47 202 179 59 43 13 61 111 19 15 2 ■fi 2°. Geneeskundig gesticht voor krankzinnigen. 84 104 188 209 172 381 Op 1 Januari 1907 waren aanwezig in 1907 opgenomen alzoo verpleegd in 1907 van dezen zijn overleden 20 19 hersteld ontsl. 22 25 niet hersteld ontslagen 97 alsnietkrankz. ontslagen alzoo vertrokken in 1907 Op 31 December 1907 waren aanwezig in bewaring gesteld werden in 1907 van wie in het gesticht werden opgenom. naar elders vertrokken overleden nog in bewaring op 31 December Het getal verpleegdagen bedroeg 57112. Aan het gesticht waren verbondenals Geneesheer- Direeteur J. F. Plet, arts en als 2e Geneesheer W. Briët, arts. Ingevolge de overeenkomst van 22/25 Maart 1901 met Regenten van het Krankzinnigengesticht alhier, gesloten krachtens Raadsbesluit van 12 Maart 1901, zijn ingevolge art. 14 der wet van 27 April 1884, Stbl. No. 96, in dat gesticht in bewaring gesteld Mannen. Vrouwen. 36 15 Ingevolge dë overeenkomst van krachtens Raadsbesluit van 12 Maart 1901, zijn alhier opgenomen Mannen. 59 r> n n T. Mann. Vrouw. Totaal 125 68 193 n n n M. V.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1907 | | pagina 137