140 Extern. 4 3 Op 1 Januari 1907 waren' aanwezig in 1907 opgenomen vertrokken op 31 December 1907 aanwezig 2 1 bedroegen f 550,terwijl aan medicijnen en verbandmiddelen 3 1 In de Diaconesseninrichting „Bronovo” werden verpleegd 867 kranken, van wie er 56 overleden. Het aantal verpleegdagen bedroeg 37985. In de Sophiastichting te Scheveningen werden gedurende het jaar 1907 verpleegd 261 kinderen en wel 105 jongens en 156 meisjes. Van hen behoorden tot de Ned. Herv. Gemeente 142, de R.-K. Gemeente 59, de Oud-Roomsche Gemeente 4. de Luthersche Gemeente 7, de Doopsgezinde Gemeente 3, de Apostolische Gemeente 2 en de Isra- elietische Gemeente 14. Zij waren afkomstig uit: Amsterdam 98, ’s-Gravenhage 63, Rotterdam 37. Utrecht 16, Vlaardingen 6, Delft 4, Gouda 4, Nijmegen 5, Dordrecht 3, Scheveningen 5, Deventer 2, Maassluis 2, Zwolle, Zutpen. Hellevoetsluis, Zevenhuizen, Ginneken, Harderwijk Voorburg, Rijswijk, Tiel, Arnhem, Hengelo en Maastricht ieder één. 6 1 4 In het Kinderziekenhuis werden van 1 Mei 1906 tot 30 April 1907 verpleegd 382 kinderen, van wie er 305 min of meer hersteld de inrichting verlieten en 41 stierven. Van bovenstaande kinderen werden er 49 met 1445 verpleegdagen, als armlastig zijnde, gratis verpleegd. Het aantal verpleegdagen beliep 13871 met een ge middelden duur der verpleging van 36,3 dagen. De poliklinieken, waarvan die voor orthopaedic en chirurgie onder den heer J. Hankes Drielsma, en die voor inwendige ziekten onder leiding van den arts De bezoldigingen van de geneesheeren werd besteed f 314.07. De inrichting genoot subsidiën van het Rijk, de Pro vincie en de Gemeente, ten bedrage van respectievelijk f 3000,—, f 2000,— en f 1000,—. Jongens. Meisjes. Totaal

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1907 | | pagina 140