146 VI. Koepokinentingen. over 1907 VII. Toezicht op de Prostitutie. 4660 5382 640 2205 2078 450 197 5570 Het aantal Het aantal vrouwen, verdacht van prostitutie, dat op verzoek van hen, die macht over haar hadden, door bemiddeling van de politie of' op haar eigen verzoek, in het Doorgangshuis in de Hugo de Grootstraat no. 5 en in het Reddingshuis van het Leger des Heils aan de Stille Veerkade no. 35 werd opgenomen, bedroeg respec tievelijk 6 en 35. Teruggebracht naar ouders of voogden werden 31 minderjarige meisjes, van wie gebleken was, dat zij zich aan prostitutie overgaven of sterk onder verden king daarvan stonden, terwijl op dien grond 12 vrouwen over de grenzen des Rijks werden gebracht. In het Haagsche Doorgangshuis werden, blijkens 3—6 6—12 12 revaccinatiën bedroeg 248, waarvan er 181 aan de vaccinatiebureaux werden verricht. Door de verschillende geneeskundigen werden alzoo, volgens de ingezonden opgaven, 2781 koepokinentingen, waaronder 67 revaccinatiën, verricht. Het aantal verrichtte koepokinentingen bedroeg bij personen beneden het jaar van 1—3 jaren. 3—6 6—12 boven 12 Totaal Dit aantal was gedurende de jaren 1905 1906 6469 Van de hier bovengenoemde 5570 koepokinentingen werden eraan de vaccinatiebureaux 2789 verricht, en wel: bij personen beneden het jaar 261 van 13 jaren 1138 3—6 1073 6-12 241 boven 12 76 n n r> n v r r 1904

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1907 | | pagina 146