150 HOOFDSTUK V1Ó. Gemeentepolitie. 81 38 151 109 170 le 2e 2e 3e 3e 2 22 3 4) 3) 3) per week Het personeel der politie bestond op 1 .Januari 1908 uit Jaarwedde, f 4250 - 750,— - 3800,— - 3500- - 3250,— - 2200 - 1900 - 1800,— b - 1600,— - 1400,— 1000,— - 900,— - 600,— - 900,— - 800,— - 700,— - 600,— - Een inspecteur-titulair Elf inspecteurs-titulair, ieder Een klerk Een hoofdcommissaris en vrije woning, geschat op Een commissaris Twee commissarissen, ieder Een commissaris Zeven hoofdinspecteurs, ieder Drie inspecteurs 1ste klasse, ieder Vijf 1ste Een inspecteur 2de Negen inspecteurs, 2de klasse, iedei Twaalf 3de Vier klerken, ieder. en voorts uit: 23 brigadiers le klasse 1 2e 4 brigadiers 2e 1 brigadier 2e 113 agenten le klasse le 2e 2e 1 brigadier le kl. tit. (concierge) op f 18,— „17- 16,25 15,50 1^,75 18- 12- 15,50 14,50 14,- 13.50 n 13,- 12,50 „12- n n y n y y n V y Y n y y Y Y Y Y Y n Y Y Yl Y Yl Y Y Y Y Y Y ■2) Y Y Y Y Y Y cenc een vuur en licht. Ouder wie 40 bovendien toelage toelage van 1 1 J een toelage van f 40,’sjaars. Onder wie 2 bovendien Onder wie 6 bovendien 3) Benevens vrije woning, van f 100,’sjaars. f 60,’sjaars. Y n Y n 7) Y n Y Y 7? Y n j n Y

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1907 | | pagina 150