I I H- 155 Woningtoezicht bestond en ieder le 2e 5 5 3 6 6 directeur hoofd-inspecteur inspecteur 1ste klasse inspecteurs 1ste ieder inspecteur 2de klasse 2de inspecteurs 2de 2de 2de administrateur 2e klerk 2e 2e (tijd.) teekenaar bode Het personeel bij het Bouic- op 1 Januari 1908 uit: Een Een Een Drie Een Een Vier Twee Twee Een Een Een Een Een Een De ontwikkeling van de 8ste wijk dezer Gemeente maakte het noodig, dat de Commissaris van Politie aldaar zich geheel gan de politiebelangen kon wijden en mits dien werd ontlast van de taak van Waterschout, belast met de aanmonstering van scheepsvolk. Teneinde daartoe te geraken besloot Uwe Raad in de vergadering van' 25 Maart aan de regeering te ver zoeken Door de inspecteurs van het Bouw- en Woningtoezicht werden opgemaakt 26 processen-verbaal, wegens over treding der bouw- en woonverordening. f 4000 2500,— 1800.— 1400 1700,— 1600,— 1300 1200 (tijd.)ieder,, 1200,— 1000 800,— 600,— 600,— 600,— 600,— Ministerie bij het Kantongerecht alhier, om de rijks- veldwacht behulpzaam te zijn in het opsporen van ver oordeelden tot hechtenis of vervangende hechtenis. Het aantal bewakingskringen was in de le Afdeeling le sectie le 2e 2e le 2e 2e 3e de de 4 V n

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1907 | | pagina 155