I I I 14 wordende door der. Burgemeester een jaarwedde ge noten vanf 8000 en door eiken Wethouder van- 4000 1910 1908 1908 1911 1911 1911 de Wethouder J. Simons: de afdeelingen Financiën (inch de Rijksbelastingen) en Verificatie. de Wethouder G. de Wijs: de afdeeling Gemeente bedrijven (Gasfabrieken, Duinwaterleiding, Telephoon, Electrische Centrale en Openbaar Slachthuis) en het Gemeenteziekenhuis. de Wethouder: Mr. .1. G. S. Bevers: de afdeeling Plaatselijke Werken en Eigendommen (incl. het tech nische gedeelte van de zaken der Openbare Reiniging en der Visschershaven). de Wethouder H. de Wilde: de afdeelingen Burger lijke Stand, Bevolkingsregister en Pensioenen, alsmede de Openbare Reiniging, Bank van Leening, Arbeids beurs en Werkloozenverzekering. de Wethouder R. A. van Sandick de afdeeling Onderwijs. Samenstelling der Commissiën: Vaste commissie tot het ontwerpen en herzien der verordeningen, betreffende de huishouding der Gemeente Dr. J. Th. Moüton, Voorzitter, E. L. A. Penn, Mr. J. jE. A. Lisman, P. J. van der Burgh en H. Ch. Vegtel. Het toezicht op de verschillende takken der gemeente- hnishouding werd verdeeld als volgt de Burgemeester: de afdeelingen Algemeene Zaken (incl. de keuringsdienst van eet- en drinkwaren) en Militaire Zaken. E. C. Baron Sweerts de Landas Wyborgh, Burgemeester G. de Wijs. Mr. J. G. S. Bevers J. Simons R. A. van Sandick H. de Wilde S= O 3 Jaar van aftreding.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1907 | | pagina 15