1 15 1 Vaste commissie van bijstand in bet beheer van het Gemeenteziekenhuis: G. de Wijs, Voorzitter, A. J. C. baron van Pallandt, Mr. J. A. H. baron van Zuijlen van Nijevelt, Mr. W. .1. Snouck Hurgronje en T. van den Hoorn. Vaste commissie van bijstand in het beheer van de GemeentetelephoonG. de Wijs, Voorzitter, E. M. S. van Santen, E. Edersheim Bzn., P. F. van Wieringhen Borski en J. J. L. Bourdbez. Vaste commissie van bijstand in het beheer van de Gemeentefabrieken voor gas en electriciteitG. de Wijs, Voorzitter, F. H. van Malsen, B. Janse Johzn., A. Smit en J. C. Jansen. ■1 Vaste commissie tot het ontwerpen en herzien der verordeningen, tegen wier overtreding straf is bedreigd de Burgemeester, Voorzitter, Mr. J. G. S. Bevers, Mr. J. A. H. Baron van Zuijlen van Nijevelt, F. H. van Malsen, Mr. A. J. E. A. Bik en J. Mr. 2E. A. Lisman. Commissie van het Burgerlijk Armbestuur: H. de Wilde, Voorzitter, A. J. C. baron van Pallandt, A. Hoogenraad, Mr. M. J. C. M. Kolkman en Mr. J. jE. A. Lisman. Vaste commissie van bijstand in het beheer van het Gemeenteonderwijs: R. A. van Sandick, Voorzitter, .1. L. van dek Toorn, .Mr. W. J. Snouck Hurgronje, Mr. J. JL A. Lisman, P. H. van der Kemp, S. Vas Dias en C. D. Wesseling. Vaste commissie van bijstand voor de plaatselijke werken en eigendommen: Mr. J. G. S. Bevers, Voor zitter, F. H. van Malsen, Mr. J. A. H. Baron van Zuijlen van Nijevelt, Mr. W. J. Snouck Hurgronje en A. G. Bodaan. Vaste commissie van bijstand in het beheer der GeineentefinanciënJ. Simons, Voorzitter, W. J. M. de Bas, A. G. Bodaan, E. Edersheim Bzn., E. L. A. Penn, B. L. Loeff en J. H. Warnik. 1

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1907 | | pagina 16