174 f 25000 aan het Leger des Heils, afd. ’s-Gravenhage, door S. Hingst. 5000 onder den last van vruchtgebruik, aan de Diaconie-armen der Nederduitsch Hervormde Gemeente te ’s-Gravenhage, door Mr. A. Luden. 1500 aan de vereeniging van den H. Vincentius van Paulo, door A. C. D. van Kleef. 500 aan het St. Willibrordusgesticht, door alsvoren. 1000 aan het Roomsch Katholiek Parochiaal Weeshuis door alsvoren. 1000 aan het Roomsch-Katholiek Ziekenhuis van den H. Joannes de Deo, door alsvoren. 200 aan het Roonisch-Katholiek Parochiaal Armbe stuur, ten behoeve van de Parochie van den H. Willebrordus alhier, door J. M. van Hees- wijk, Wed. J. G. Hessing. 300 aan het Roomsch-Katholiek Weeshuis alhier, door alsvoren. 2000 aan de H. Liduina-vereeniging, door J. M. Spulu Soulié, Wed. W. Vrind. 1000 aan de H. Willebrordus-vereeniging door als voren. 4000 onder den last van vruchtgebruik, tuin de ver eeniging „Armenzorg”, door C. Scholten, Wed. G. J. Kloos. 500 aan het fonds van liefdadigheid voor Roomsch- Katholieken te ’s-Gravenhage, door A. C. D. van Kleef. 2000 aan het Roomsch-Katholieken Ziekenhuis van den H. Joannes de Deo, door J. M. Spulu Soulié, Wed. W. Vrind. 1000 aan de vereeniging van den H. Vincentius a Paulo, door C. H. Stroebel, Wed. II. A. van Langenhuijzen. 500 aan het Nederduitsch Israëlietisch Armbestuur te ’s Gravenhage, door C. A. Docters van Leeu wen, Wed. van J. F. van der Loo. 500 aan het Nederduitsch Hervormd Armbestuur te ’s-Gravenhage, door alsvoren. 500 aan het Roomsch-Katholiek Parochiaal Armbe stuur te ’s-Gravenhage, door alsvoren. 500 aan het Roomsch-Katholiek Parochiaal Armbe stuur te ’s-Gravenhage, .door F. J. A. Buijs. WW*? ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1907 | | pagina 174