177 21.027,34 s 339,12 1,180.— verstrekking van kinder het stichten van school 306.963,18 Totaal Hoofden 1.390.595,66 5.903,97 5 46.202,62 39.838.135 839.629,14 5 925,— Transport f 2.076,955 2.777,515 1.351.565 4.972,995 In het personeel der Hoofden de volgende mutatiën plaats: Bij Raadsbesluit van 18 Februaril907 werd de heer A. J. P. de Beste, hoofd der openbare lagere school aan het Rijswijksche plein als zoodanig overgeplaatst naar die aan de Tjerwestenstraat. Bij Raadsbesluit van 11 Maart 1907 werd benoemd tot hoofd der openbare lagere school aan het Rijswijk sche Plein, de heer F. de Vries, onderwijzer le klasse, aan de openbare lagere school aan den Zwarteweg. Het hoofd der openbare lagere school aan de Vliet- 41.755,995 72,955,665 1.400.— 1,096,455 van Scholen hadden Huur van schoollokalen Kosten aanschaffen en onderhouden schoolmeubelen Alsvoren van schoolboeken, leermiddelen en schoolbehoeften Kosten van verlichting, verwarming en schoonhouden der schoollokalen en van duinwater Kosten plaatselijk schooltoezicht Kosten van het hygiënisch toezicht Kosten commissiën tot wering van school verzuim Kosten van proeflessen enz Kosten der schoolbibliotheken Kosten van belooningen en eereblijken Belooning van bedienden aan scholen voor lager onderwijs Kosten van de bewerking der onderwijs- statistiek Kosten van kleeding Kosten van lokalen Kosten van het verbouwen van school lokalen Meubelen in nieuwe schoollokalen van Scholen. r r> r r n Y) r T) T) 5 n 12

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1907 | | pagina 177