16 I Vaste commissie van bijstand in het beheer der Duin waterleidingG. de Wijs, Voorzitter, J. C. Jansen, J. H. Wabnik, H. Ch. Vegtel en Mr. A. M. de Groot. Vaste commissie van bijstand in het beheer van de VisschershavenMr. J. G. S. Bevers. Voorzitter, A. Hoogenraad, A. Smit, B. Janse Johzn. en Mr. A. J. E. A. Bik. Vaste commissie van bijstand in het beheer der Bank van Leening: H. de Wilde, Voorzitter, A. J. C. Baron van Pallandt, E. Edersheim Bzn, Mr. W. J. Snouck Hurgronje, J. L. van der Toorn, Mr. A. J. E. A. Bik en J. A. Sillevis L.Wzn. Vaste commissie tot voorlichting van den Gemeente raad bij het nemen van besluiten op de bij dien Raad ingestelde beroepen, bedoeld in de artt. 5, 4e lid en 6, 2e lid der Woningwet: A. G. Bodaan, Voorzitter, T. van den Hoorn, Mr. J. 2E. A. Lisman, leden, en W. J. M. de Bas, W. A. Schroot en J. C. Jansen, plaats vervangende leden. Commissie tot onderzoek van het vraagstuk der Ge meentelijke brandverzekering: P. H. van der Kemp, A. G. Bodaan, Mr. J. 2E A. Lisman, B. Janse Johzn. en J. H. Wabnik. Vaste Commissie van bijstand in het beheer van het Openbaar Slachthuis: G. de Wijs, Voorzitter, E. M. S. van Santen, S. Vas Dias, J. C. Jansen en A. Smit. Vaste commissie van bijstand in het beheer der Open bare Reiniging: H. de Wilde, Voorzitter, T. van den Hoorn, P. J. van der Burgh, J. A. Sillevis L.W.zn. en P. van Pijlen. Vaste commissie van bijstand in het beheer van de Pensioenen: H. de Wilde, Voorzitter, P. H. van der Kemp, S. Vas Dias. K. ter Laan en Jhr. S. van Citters. Vaste commissie van bijstand in het beheer van den Keuringsdienst van eet- en drinkwarende Burgemeester, Voorzitter, T. van den Hoorn, E. M. S. van Santen, M. de Mos Jzn. en W. J. M. de Bas.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1907 | | pagina 17