180 Bezoldiging van het onder wij zend personeel. De volgende tabel wijst aan de bezoldiging van het onderwijzend personeel der openbare lagere scholen, gelijk die was aan het einde des jaars. Behoudens in de regeling der wedden van de hand- werkonderwijzeressen der le klasse, die tot stand kwam bij Raadsbesluit van 16 September 1907, hadden geen wijzigingen plaats. OPMERKINGEN. S C II O L E N. D. geen. Tenierstraat no. 74 geen. Atjehstraat uo. 31. van E. Onderwijs aan achterlijken kinderen. ambtswoning. Hoornbeekstraat no. 5 geen. geen. id. I hulpscbool. id. Amalia v. Solmsstraat no. 42 Korte Lombardstraat no. 7 N.W. Buitensingel 254a Hondinsstraat 70 Eni inastraat. 42

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1907 | | pagina 180