185 jongens, gevestigd in de openbare lagere Winteren rsus van 1 October1 April. Wintercursus van 1 October1 April. Wintercursus van 1 October tot 1 April. meisjes, gevestigd in de openbare lagere Wintercursus 1 October tot 1 April. 2. roor scholen aan de Korte Lombardstraat 11 den Zuid wal 65a. I). Herhalingsscholen, aansluitende aan de openbare burgerscholen en met deze scholen gelijk te stellen bijzondere scholen. C. Herhalingsscholen, aansluitende aan de openbare scholen, voor gewoon lager onderwijs, der le en der 2e klasse, en aan de met deze scholen gelijk te stellen bijzondere scholen. 1. voor jongens (wintercursus), gevestigd in de open bare lagere scholen aan de Ammunitiehaven 10 1 de Vliegerstraat 28 de Kerkstraat 13 de Sirtemastraat 179 de Van Dyckstraat 35a de Badhuiskade 27 Aan de school aan de Badhuiskade no. 27 werd van 1 April1 October onderwijs gegeven op 2 avonden per week. 2. roor meisjes (wintercursus), gevestigd in de open bare lagere scholen aan de Korte Lombardstraat 4 den Zwarteweg 636 de Zusterstraat 121 de Hoefkade 99 de Schelpkade ItZ de Duinstraat 10. De voortzetting van het onderwijs aan de scholen C2 had plaats van 1 April 1907 tot 1 Juli d. a. v. 1voor scholen aan de Achterraamstraat 10, het Rijswijkscheplein 38, de Hemsterhuisstraat 2a.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1907 | | pagina 185