a 186 Leerlingen. C'. C2. D'. I)2. Totaal 718 Korte Lombardstraat no. 4 Zwarte weg no. 636 Zusterstraat no. 121 Hoefkade no. 99 Schelpkade no. 43 Duinstraat no. 10 Ammunitiehaven no. 10 de Vliegerstraat no. 28. Kerkstraat no. 13 Sirtemastraat no. 179 van Dijckstraat no. 35a Badhuiskade no. 27 Achter Raamstraat no. 10. Rijswijksche Plein no. 38 Hemsterhuisstraat no. 2a Hoefkade no. 101 van Damstraat no. 1 18b 73') 127 89 216 640 115 110 99 324 34 69 17 42 77 64 303 .4. B. 66 34 98 71 34 121 424 Aan de herhalingsscholen aan de Badhuiskade 27 en Duinstraat 10 werd tevens gelegenheid gegeven voor onderwijs als in de scholen 1). De voortzetting van het onderwijs aan de scholen I) had plaats van 1 April 1907 tot 1 October d. a. v. Het aantal leerlingen op deze scholen bedroeg op 31 December 1907: Korte Lombardstraat no. 11 Zuidwal no. 65a Meisjes. Jongens. Deze getallen geven den stand op I Mei 1907. 91 Scholen.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1907 | | pagina 186