188 Bijzonder Onderwijs. Leerlingen. Werkschoten. Het aantal bijzondere scholen in deze gemeente be droeg op 31 December 1907 65. De school van mej. J. P. Posthuma werd verplaatst van de Willemstraat no. 14 naar de v. Diemenstr. no. 200. Geopend werd: eene school aan de Valkenboschlaan 68, hoofd J. E. Winkler Prins. De school aan de Daendelsstraat, hoofd A. J. ten Breid, werd opgeheven. Totaal. 3639 4231 31 December 1906 31 1907 1482 14509 14901 7168 7371 De plaatsing op de cursussen geschiedde of om niet óf tegen verminderd schoolgeld. De cursussen vingen half April aan. Op 31 December 1907 waren 7 scholen voor het hou den van een cursus aangewezen, te weten de scholen aan: den N. W. Buitensingel 254a, de Hondiusstr. 76, de Korte Lombardstraat 7, de Schelpkade 43 de Nep- tunusstraat 90, de Copernicusstr. 159 en de Waalstraat 32. Het aantal onderwijzers aan de cursussen bedraag 8, het aantal leerlingen 65. 31 December 1906 31 1907 Het getal leerlingen op de bijzondere scholen bedroeg op: Mannelijke. 7341 7530 van wie kosteloos onderwezen werden op 2157 2340 Vanwege de „Vereeniging tot bevordering van het onderwijs in Handarbeid” werd in hare „School voor Handarbeid”, gevestigd in localiteit in het gemeentege- bouw Wagenstraat 119, een jaarcursus gegeven, verdeeld over 16 klassen, 8 voor karton en 8 voor houtarbeid. Het getal leerlingen bedroeg 200, waarvan 60 betalende Vrouwelijke. 1891 Totaal. Vrouwelijkc. Mannelijke.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1907 | | pagina 188