17 De Gemeenteambtenaren zgn: - 5500 liet personeel der Gemeentesecretarie. d. J Bevorderd werden tot klerk, met ingang van 1 Januari 1908, de schrijvers G. II. J. Berckenkamp, J. P. Reijn- HOUT, 0. 0. .1. SCHAGHEN, II. J. VAN RENESSE, A. T. J. van Maanen, C. C. Brandhorst, B. K. M. Versnel, B. 2 f 5500 Gemeentesecretaris, E. Evers Gemeenteontvanger, .Tbr. Mr. C. H. Beelaerts van Blokland SchouwburgcommissieF. H. van Malsen, Mr. J. G. S. Bevers, Mr. II. A. van Raalte, Mr. W. .1. Snoück Hurgronje, Mr. J. A. II. Baron van Zuijlen van Ni.IEVELT, P. F. VAN WlERINGHEN BORSKI en W. B. VAN Li EFLAND. Aan de klerken G. J. Krul en F. W. A. Schwippert werd op hun verzoek, respectievelijk met ingang van 1 Mei en 1 October, als zoodanig eervol ontslag verleend. Benoemd werden: met ingang van 1 Maart, J. G. Kruis tot Commies voor den tijd van één jaar; met ingang van 10 September, .1. Schröder tot adjunct- commies voor den tijd van één jaar; met ingang van 16 Januari Mej. II. J. J. M. van Diepen, met ingang van 15 Februari P. Boekhout Jr., met ingang van 1 Sep tember G. G. van Kooy, W. C. A. Riemvis, Th. M. Gundlach, .1. A. van Bladel en II. Koneijnenberg, met ingang van 1 October G. W. Harsveld, met in gang van 1 November P. C. Wesseling, allen tot schrijver voor den tijd van één jaar. De adjunct-commies Mr. D. Albers werd met ingang van 10 April, de verificateur W. Th. J. Steffelaar met ingang van 1 November, de hoofdcommies Mr. Dr. D. Talma met ingang van 1 December en de schrijvers II. Robin, J_. F. Ekering, D. II. van Arkel, G. de Witt, C. .1. Rotteveel Mansveldt, L. J. P. Brands, J. M. W. Verschuur, J. N. Spengers, W. D. Boll, D. J. M. den Dunnen, R. J. Nuland, D. Ter Laan en P. J. W.. Krop werden met ingang van 1 Januari 1908 definitief als zoodanig benoemd. j Jaarwedde

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1907 | | pagina 18