I R 11 18 i Op 1 Januari 1908 bestond het personeel uit: j Afdeeling Militaire Zaken (M.Z.). Tot bode ten Raadhuize voor den tijd van één jaar werd, met ingang van 1 Juni, benoemd E. Lokkers. In het begin van het afgeloopen jaar werd een nieuwe afdeeling „Pensioenen” ter Gemeentesecretarie ingesteld A f 2700 - 1600 - 900 - 700 - 600 Afdeeling Algemeene Zaken. (A.Z.) - 2000 - 1900 - 1400 - 700 - 600 - 400 De bevolkingsagenten H. W. Kiehl en J. Hagers werden, met ingang van 1 Februari, weder voor den tijd van één jaar benoemd. van der Eem. G. Veldhoen, J. Antheuntsse, J. H. Wimmers, W. F. Braun en A. van Gilst. De bode ten Raadhuize A. J. Jalink werd, met ingang van 1 Januari 1908, benoemd tot concierge van het gebouw Korte-Voorhout n°. 1. De boden I). Lorsch en F. J. Wesenaar werden, met ingang van 1 April, definitief als zoodanig benoemd. Een hoofdcommies, chef der afdeeling Een adjunct-commies Twee klerken, ieder Drie Een hoofdcommies, chef der afdeeling Een commies Een adjunct commies Twee adjunct-commiezen, ieder Twee klerken, ieder Twee schrijvers, ieder f Jaarwedde, f 2500 n v n n r

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1907 | | pagina 19