194 Bewaarscholen. wijzers; de cursus vangt Willebrordusvereeniging met 8 onderwijzeressen, 2 onderwijzers en 57 leerlingen, en de bijzondere normaal lessen voor onderwijzers van de St. Vincentiusvereeni- ging, met 10 onderwijzers en 15 leerlingen, voorts de bijzondere Normaalschool van Mevrouw M. J. G. Michaël —van de Watering, voor opleiding tot onderwijzer: getal onderwijsgevenden 5, aantal leerlingen 2. aan 1 Mei; die van de St. 8 onderwijzeressen, Gedurende het jaar 1907 werden onder leiding van Mej. A. M. Nater 2 cursussen gehouden in de methodiek voor de nuttige handwerken voor meisjes. Deze cursus sen werden gevolgd respectievelijk door 26 en 25 onder wijzeressen in handwerken in vaste gemeentebetrekking, aan wie na afloop daarvan het diploma werd uitgereikt. De op 7 December 1907 eveneens onderleiding van mejuffrouw Nater aangevangen cursus, waaraan 28 onderwijzeressen deelnemen, zal eerst in het begin van 1908 eindigen. Bovendien ving op 1 Juni 1907 aan een jaarcursus, cnder leiding van mejuffrouw G. W. C. van der Steen, die op 31 Mei 1908 zal eindigen. Deze cursus wordt door 19 onderwijzeressen gevolgd. Onderwijs in paedagogiek en methodiek aan onderwijzeressen in handwerken. Op 31 December 1907 waren ingeschreven in het stamboek van onderwijzeressen in handwerken: 96 onderwijzeressen, die aan ééne school werkzaam zijn 34 twee scholen 133 r drie 18 vier 281 aan alle scholen te zamen. Het aantal gemeentelijke bewaarscholen bleef acht, waarvan twee te Scheveningen. De in 1907 aanbestede bouw der bewaarschool op den hoek van de Zusterstraat en de ’s-Gravenzandelaan, komt vermoedelijk begin 1908 gereed. Het getal bijzondere bewaarscholen bedraagt 35.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1907 | | pagina 194