196 De overigen aanvragen zijn bij Burgemeester en Wet houders in overweging. 1911 Dr. C. Brakman W. van Gelder Dr. J. de Groot J. C. Jansen Dr. A. Tückermann I. van der Meer Mevr. M. C. F. Baert de la Faille- Bachienc Mej. R. J. H. Vrancken S. H. Croiset Jonkvr. W. van Panthaleon, Baronesse van Eek Mej. C. E. M. Brouwer Huisinga J. Nanning P. van der Esch A. S. Carpentier Alting Jhr. L. F. Teixeira de Mattos J. Fillekes J. D. Camerling Helmolt Mr. J. B. Bergsma, Voorzitter, Dr. J. G. M. Mastboom B. van der Esch, Secretaris Dr. J. J. Pigeaud A. van Rij Het onderwijs werd gegeven door een directeur, bij gestaan door twee onderwijzeressen en zeven onder wijzers. Het getal leerlingen bedroeg 80 bij den aanvang van den cursus, waarvan 24 in den loop van het jaar vertrokken. Het onderwijs is verdeeld over vijf klassen. Het aantal lesuren bleef onveranderd. De cursus is gevestigd in het gebouw der H.B.S. aan de Laan. De Commissie van Toezicht op het Lager Onderwijs bestond op 31 December j.l. uit de volgende personen: jaar van aftreding 1909 Gemeentelijke cursus tot opleiding van onderwijzeressen aan de Bewaarscholen. 11 11 ii ii ii ii v i 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 n n ii 11 11 11

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1907 | | pagina 196