198 Openbare Scholen. .4. B'. A2. Scholen volgens de wet tot regeling van het Middelbaar Onderwijs. Het door de Plaatselijke Commissie voor het Middel baar Onderwijs, ingevolge art. 52 der wet op het Mid delbaar Onderwijs, opgemaakt verslag is als no. 23 onder de bijlagen van dit verslag opgenomen. Voor meer uitvoerige berichten over de na te noemen inrichtingen wordt daarnaar verwezen. Aan bovengenoemd eindexamen namen 63 leerlingen der vijfde en 2 leerlingen der vierde klasse dezer school deel, van wie 49 het getuigschrift verkregen en wel 38 mannelijke en 11 vrouwelijke leerlingen. Aan schoolgeld werd ontvangen f 29.608,34. Hoogere Burgerschool met 5-jarigen cursus aan het Bleijenburg. Aan het eindexamen der hoogere burgerscholen in de provincie Zuid-Holland namen 56 leerlingen dezer school deel, van wie 50 het getuigschrift verkregen en wel 40 mannelijke en 10 vrouwelijke leerlingen. Aan schoolgeld werd ontvangen f 27.282,50. B*. Hoogere Burgerschool met 5-jarigen cursus aan de Waldeck-Pyrmontkade. Deze sedert 2 September 1907 in het oude gymnasium- gebouw aan het Westeinde no. 47 gevestigde school zal met 1 September 1908 naar het nieuwe gebouw aan de Waldeck-Pyrmontkade worden overgebracht. Aan schoolgeld werd ontvangen f 15.362,92. Hoogere Burgerschool met 3-jarigen cursus aan de Raamstraat. Van de 98 leerlingen der hoogste klassen ontvingen 55 het diploma van het eindexamen. Aan schoolgeld werd ontvangen f 16425.— Hoogere Burgerschool met 5-jarigen cursus aan de Stadhouder slaan. no.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1907 | | pagina 198