202 Gymnasium. Kunsten en Wetenschappen. II. Het Koninklijk Conservatorium voor Muziek. De Academie van Beeldende Kunsten. Wij verwijzen naar liet verslag, uitgebracht door den Raad van Bestuur, opgenomen als bijlage 25. A. F. A. M. van Dommelen. II. M. de Vries, Voorzitter Mr. J. C. de Marez Oyens Jhr. Mr. W. Th. Gevers Devnoot E. L. A. Penn .1. C. .lansen Mr. W. .1. Snouck Hurgronje Aftreding. 1 Out. 1908 1908 1908 1911 1911 1911 1911 Wij verwijzen naar -het verslag, uitgebracht door de Commissie van Toezicht, opgenomen als bijlage 11. Jhr. Mr. D. G. van Teijlingen, Voorzitter, Dr. H. J. de Dompiérre de Chaufepié, Beer. Jhr. Mr. J. Röell Jhr. Mr. C. H. Beelaerts v. Blokland, ond.- Voorz. Mr. W. J. Snouck Hurgronje A. E. Rahusen Jhr. Mr. W. II. de Savornin Lohman Het College van Curatoren bestond op 31 December uit de heeren: Aftreding. 1 Oct. 1909. 1912. 1912. 1912. 1912. 1912. 1912. Het nieuwe Gymnasium aan de Laan van Meerder- voort werd na de kerstvacantie 1907 in gebruik genomen. Het door curatoren uitgebracht verslag omtrent den toestand van het Gymnasium is als no. 24 onder de Bijlagen van het Gemeenteverslag opgenomen. De kosten van het onderwijs bedroegen f 7.200.18, buiten de bezoldiging der leeraren, terwijl de opbrengst van het schoolgeld bedroeg f24.588,75. Het tekort werd door de Gemeente gedragen.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1907 | | pagina 202