19 Afdeeling Openbare Werken. (O. W.). Vier klerken, ieder Afdeeling Financiën (F.). Afdeeling Controle (C.) Afdeeling Verificatie (l’J Afdeeling Gemeentebedrijven. (G. B.~) Een verificateur, chef' der afdeeling Twee klerken, ieder f 3950 - 2500 2150 - 2000 - 1400' - 1000 - 700 - 600 Een controleur, chef der afdeeling Een adjunct-commies Twee klerken, ieder Een klerk f 2000 - 600 Een hoofdcommies, chef der afdeeling f 2500 Een adjunct-commies- 1400 Een schrijver- 400 Een referendaris, chef dei' afdeeling Een hoofdcommies Twee commiezen, ieder Twee adjunct-commiezen, ieder Een klerk f 2500 - 2450 - 1800 - 1400 - 700 f 2200 - 1600 - 900 - 700 - 600 - 400 Drie schrijvers, ieder. Een hoofdcommies, chef der afdeeling Een commies Een adjunct-commies Twee klerken, ieder Jaarwedde. n r> n n t i n n n n

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1907 | | pagina 20