221 HOOFDSTUK XII. Nijverheid, Handel en Scheepvaart. I. Kamer van Koophandel en Fabrieken. I.«. Kamers van Arbeid. II. Nijverheid. Fabriek*- a. Voor de plaats gehad hebbende verkiezingen voor de in deze gemeente gevestigde Kamers van Arbeid, als mede voor het aantal kiezers voor leden dier Kamers, zie men Hoofdstuk II, blz. 10 en 11. Een kort verslag der Maatschappij achter gevoegd. Verkiezingen voor de Kamer hadden niet plaats. Wij verwijzen verder naar haar verslag, bijlage no. 35. De opgave der in de gemeente aanwezige fabrieken, met vermelding van de namen der eigenaren, het aan tal stoomwerktuigen en stoomketels, benevens hun ver mogen, is vermeld in den staat, voorkomende achter het verslag der Kamer van Koophandel en Fabrieken. De vergunningen, aangevraagd volgens de, Hinderwet, zijn weder opgenomen onder paragraaf V van het verslag der Kamer. Onder letter a van dezelfde paragraaf treft men weder eenige mededeelingen aan omtrent de fabrieks nijverheid in deze gemeente. Onder letter b van dezelfde paragraaf wordt mede- deeling gedaan betreffende de ambachtsnijverheid. Onder letter c zijn opgenomen de inrichtingen in het belang der werklieden en onder letter d de instellingen in het belang van de nijverheid. en Ambachtsnijverheid. van het Departement s-Gravenhage can Nijverheid is, als Bijlage 34, hier-

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1907 | | pagina 221