224 HOOFDSTUK XIII. Middelen van vervoer te water. B. Inrichtingen, in verband staande met de uitoefening van handel en andere bedrijven. Omtrent de uitkomsten der exploitatie van de ver schillende spoor- en tramwegen en omnibusdiensten kunnen wij het volgende mededeelen Van de Maatschappij tot exploitatie ran Staatsspoorwegen ontvingen wij de volgende opgave van het goederen vervoer aan het station alhier, inclusief’ de stoomtram den Haag—Scheveningen. Onder t? 7 van het verslag der Kamer van Koop handel en Fabrieken treft men aan eene opgave van de stoomboot- en scheepvaartdiensten, zoomede de markt- of dorpsschuiten, varende in geregelden dienst, tusschen deze gemeente en andere gemeenten des Rijks. De Raad van Administratie der HoUandsche Ijzeren Spoorwegmaatschappij deelde ons mede, dat de volgende werken in 1907 zijn uitgevoerd aan het station en op den stoomtramweg Den HaagScheveningen. A. Middelen van vervoer te lande. Binnenverkeer. Totaal. Vertrek. Aankomst. Vertrek. Aankomst.’ 107921 3504 16330 4771 83316 Totaal 11532 28615 90857 1 140286 9282 141018 In 1906 10888 28337 92576 9217 Bestelsroed IJlgoed Stukgoed Wagenladings- goed Reclitstreekscli verk eer. Ton. 1833 1023 4685 Ton. 3888 372 3768 Ton 1711 340 2460 Ton. 4454 1173 6658 Ton. 11886 2908 17571

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1907 | | pagina 224