22b Station. Ten behoeve van het gemeenschappelijk gebruik van den Z. H. E. Spoorweg met den H. IJ. S. voor het ge deelte station den HaagLaan van N, O. Indië werd nabij die Laan in verband met de ten vorigen jare gemaakte hooge baan een tunnel gemaakt met trappen en op de baan (H. LT. S.) daar ter plaatse perrons met wachtkamers (abri’s) om te dienen als halte „Laan van N. O.-Indië.” Dit gemeenschappelijk gedeelte Spoorweg H. IJ. S. en Z. H. E. S. was sedert den zomerdienst in gebruik voor stoomtreinen naar en van Scheveningen, waartoe de door den Z. H. E. S. te Scheveningen gebouwde stationsinrichtingen in gebruik werden genomen. Het genoemd gemeenschappelijk gedeelte wordt thans ingericht mede voor electrisch bedrijf. Aan den verhoogden spoorweg werd bij drie wonin gen een taludtrap gemaakt en de afsluitingen daar ter plaatse met bandijzer versterkt. De werken op het station in uitvoering, welke be stonden in het verlengen en verbreeden van de viaduc ten over den Rijswijkschen weg en den Trekviiet ten behoeve van de uitbreiding van het stationsemplacement, in verband met de verhoogde baan, die gedeeltelijk reeds ten vorigen jare met de verhoogde baan in gebruik werden genomen, kwamen dit jaar geheel gereed. Mede in verband met het binnenkomen van de Z. H. E. S. treinen op het station, zijn in uitvoering het maken van perrons met dienstgebouwen, ijzeren overkappingen grond- en spoorwerken en het wijzigen van den N. O. vleugel van het hoofdgebouw, benevens het maken van trappen ter verbinding van het eerste perron met de ingangs- en uitgangstunnels en het wijzigen van de controle-inrichtingen. Op het emplacement werd een loods gebouwd, die nende voor werkplaatsen en magazijnen voor de ambachts lieden van den weg. Stoomtramweg. Halte Loosduinsche weg. Een 35 tons Schenck-weegbrug werd op het empla cement opgesteld. ;v;. -.m. 15

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1907 | | pagina 225