"i I 230 III. In een vergadering van aandeelhouders, op6 Januari j.l. gehouden, is besloten eene 3% obligatieleening aan te gaan, ten einde het badbedrijf eenigszins te kunnen uitbreiden en aan het gebouw tevens de noodige ver beteringen aan te brengen. Die leening, welke uitgegeven wordt op 1 April e.k., is reeds nagenoeg volteekend. IV. De Vereeniging „Het Haagnche Volk*- en Schoolbod"- Een verslag van deze Vereeniging is opgenomen onder de Bijlagen als no. 49. De Zwem- en Badinrichting aan de Mauritskade. In deze inrichting werden in 1907 gebruikt: 72015 baden in de zwembassins, waarvan 55174 door heeren en 16841 door dames; 28010 kuipbaden, waarvan 20622 door heeren en 7388 door dames; 3924 douchebaden, waarvan 3473 door heeren en 451 door dames; 1388 stoombaden, waarvan 1293 door heeren en 95 door dames; 211 zwavelbaden, waarvan 133 door heeren en 78 door dames. Totaal 105548 baden tegen 125780 baden in 1906. De opbrengst was in 1907 1'30.931,26 tegen 1'35.007,01 in 1906. Aan duinwater werd verbruikt voor een bedrag van f 141,15 tegen f 343,57’ in 1906. Aan steenkolen werd verbruikt 453547 K.G. tot een bedrag van f' 5485,19 tegen 527000 K.G. tot een bedrag van f6066,10 in 1906. De kosten van exploitatie bedroegen f 23252,39’ tegen f 19.818,93 in 1906. V. Coöperatieve Winkelvereeniging van het district s-Grarenhage der Vereeniging „Eigen Hulp". Op 1 Januari 1908 telde de vereeniging 8644 leden, dat is 188 meer dan op 1 Januari 1907. Het bedrijfskapitaal der vereeniging klom gedurende het jaar 1907 van f 229.757,93’ tot f 233.266,15 en is alzoo vermeerderd met f 3508,21. I

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1907 | | pagina 230