235 Hotel en Restauratie. De Secretaris, E. EVERS. De Burgemeester, J. SIMONS, Weth., loco Burg. 1907 19542 10754 10322 Aantal verhuurde bedden couverts a d table d’hóte diners a part De volgende cijfers geven een overzicht van de uit komsten der exploitatie van het hotel en de restauratie 1906 15593 10482 8435 Aldus vastgesteld door Burgemeester en Wethouders, den 28sten April 1908. T)

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1907 | | pagina 235