BIJLAGEN 3 1 Ij VERSLAG VAN DEN TOESTAND DER GEMEENTE ’s-GRAVENHAGE. over het jaar 1907. ’I VAN HET

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1907 | | pagina 236