23. KJ 31. 32. 33. 34. 29. 30. 40. 41. 42. 47. 48. 49. 50. Zie het ALPHABETISCH REGISTER, achter deze bijlagen opgenomen. 43. 44. 45. 46. 24. 25. 37. 38. 26. 27. Verslag van de Commissie van toezicht op de scholen van Middelbaar onderwys. Verslag van Curatoren van het Gjmmasium. Verslag van den Raad van Bestuur der Academie van Beeldende Kunsten. Verslag van het Burgerlijk Armbestuur. Nota betreffende het Koninklijk Instituut van Ingenieurs. 28a. Verslag van het Bestuur der Vereeniging tot verbetering der woningen van de arbeidende klasse. 28b. Verslag der „Vereeniging Volkswoningen”. Verslag van spijsuitdeelingen. Verslag van het Bestuur der ’s-Gravenhaagsche Volks gaarkeukens. Verslag van de Haagsche Maatschappij voor Kosthuizen. Tabellen van de instellingen ter voorkoming van armoede: I. Bank van Leening met een verslag van den Direc teur van die instelling. II. Hulpbanken. III. Spaarbanken. Nota omtrent het Kon. Zoölogisch Botanisch Genootschap. Verslag van het Departement ’s-Gravenhage der Maat schappij van Nijverheid. Verslag van de Kamer van Koophandel en Fabrieken. Commissie van beheer over het Gemeente- museum. Verslag betreffende de brandweer Verslag betreffende den Gemeentelijken telephoondienst. Verslag der Gezondheidscommissie voor de Gemeente ’s-Gravenhage. Verslag van het Haagsch Comité voor de Nationale feesten. Verslag omtrent het Gemeente archief en de Bibliotheek. Verslagen omtrent het onderwijs aan achterlijke en spraakgebrekkige leerlingen. Verslag, bedoeld bij art. 52 der Woningwet. Verslag omtrent de Ongevallenverzekering. Verslag der Visschershaven te Scheveningen. Verslag van de werkzaamheden van het Scheidsgerecht voor Gemeentewerklieden. Verslag van den toestand van de arbeidsbeurs. Verslag van den Keuringsdienst van eet- en drinkwaren. Verslag van de Vereeniging „Volks- en Schoolbad”. Verslag omtrent den toestand en de werking van den dienst der Openbare Reiniging. IV 35. 36. 39.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1907 | | pagina 238