22 f Een portier*). Een boekhouder 11 Februari, benoemd Mej. J. bij de Plaatselijke belastingen op Een deurwaarder en eene vergoeding van Een deurwaarder Vijf deurwaarders, ieder f 1800 - 1000 - 1800 - 1400 Een bode Twee boden, ieder Brie Een hulpbode voor Scheveningen Deurwaarders 1 Januari 1908 f 2650 - 2350 - 2150 - 1500 - 800 - 700 - 400 - 500 800 650 600 450 Het personeel, werkzaam ten kantore Gemeenteontvanger, bestond op l Januari 1908 uit: Een adjunct-boekhouder Twee adjunct-boekhouders, ieder Een klerk Vijf klerken, ieder Een schrijver Een ambtenaar-hondenbelasting Tot schrijver voor den tijd van één jaar werd, met ingang van 11 Februari, benoemd Mej. J. van den Heuvel. I I ilen va ii e. - 1600 Jaarwedde. n n n Deze betrekking wordt tijdelijk waargenomen door een invaliedcn agent van politie.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1907 | | pagina 23