23 Plaatselijke Verordeningen. 1 Strafverordeningen. I Belastingverordeningen. 2°. De volgende Plaatselijke Verordeningen zijn in 1907 vastgesteld Verordening, tot wijziging der verordening, regelende de heffing van het schoolgeld voor de leerlingen der Openbare Scholen van Lager Onderwijs, vastgesteld 11 Maart, goedgekeurd bij Koninklijk besluit van 30 April 1907, no. 17, en afgekondigd 14 Mei. Verordening, houdende wijziging der Algemeene Politie verordening, vastgesteld 2 December en afgekondigd 26 December. Verordening op de heffing van schoolgeld op den Ge meentelijken Handelscursus, vastgesteld 30 September, Verordening op 2 December. Verordeningen tot wijziging der verordeningen, rege lende het bedrag en de grondslagen en de invordering van het haven- en liggeld, vastgesteld 21 October. Verordening, tot vaststelling van den maatstaf, waar naar wordt geheven de Hoofdelijke Omslag, vastgesteld 18 December 1906, goedgekeurd bij Koninklijk besluit van 15 Januari 1907, no. 13, en afgekondigd 2 Februari. Verordening, houdende wijziging der Algemeene Politie verordening, vastgesteld 6 Mei en afgekondigd 22 Mei. Verordening, houdende aanvulling van het Politie- reglement voor de Visschershaven te Scheveningen (wijk 8) van 15 Mei 1905, vastgesteld 7 Januari en afgekondigd 22 Januari. eet- en drinkwaren, vastgesteld

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1907 | | pagina 24