3 I al 8L£1L 574 j 315 i 409 8854 H _41l Bijlage 3 Ambts- V. 47 8631 j 9882 M. - I - I I 56129 J 13 Algemeen totaal j 3258 4241 4173 5451 548 J9 i 215 j 6'299 35657 i 2 67 I i 189- OVERZICHT DER WOONPLAA1 RANDERINGEN IN HET JAAR 1907. Inschrijving in het bevolkingsregister Afschrijving uit het bevolkingsregister van personen, vertrokken naar Totaal Totaal. MAANDEN. halve. 11 17 19 3 21 1 26 62 3270 3350 4360 252 224 S43 735 1245 I 8232 1095 Totaal 9835 13 9 163 1 8 112 76 246 17 1 i 49 18 2 1 24 6 131 1 6 1 56 101 42 i 3 2 28 33 2 I 8 28 1 1 11 3 13 3 52 2 1 1 1 I 131 3 5 399 252 225 738 1100 15 i 4375 i I 1245 496 560 M. 12 Rijksopvoedingsge- stichten Totaal eene andere het buiten land. de koloniën van den Staat. M. 4 M. 10 V. 13 M. is M. 22 V. 25 299 365 292 21 12 17 21 15 12 16 18 32 21 28 11 20 13 17 27 42 43 84 77 71 53 24 25 01 10 30 W 09 51 06 JS 31 )6 19 »6 M. 20 M. 6 571 363 357 320 375 335 301 222 222 259 251 287 292 225 248 286 317 j 342 293 248 234 199 260 271 I 271 268 282 250 360 391 296 268 321 391 332 311 412 315 370 299 451 418 413 294 23 IS 17 25 15 19 15 21 31 30 23 15 V. 23 274 278 242 361 514 385 287 493 320 342 3S6 303 90 89 118 I 69 123 j 61 I Hl I 65 I 106 I 85 I 97 I 81 I 235 214 I 212 284 373 i 258 216 I 412 225 278 233 187 30 22 25 35 45 50 86 68 78 50 24 34 15 V. 9 M. 24 I 715 821 791 768 90S 659 809 721 984 1025 927 707 33 22 43 37 45 i 32 31 i 45 35 8 44 43 56 57 70 51 50 I 51 48 56 56 71 48 40 51 39 i 75 103 92 56 <JWV TKJ I I - INSCHRIJVING IN HET REGISTER, genoemd in het Koninklijk bes (Niet begrepei Januari Februari Maart April Mei J uni J uli Augustus September October November December me andere remeente I der provincie. 243 273 269 415 480 773 494 430 479 479 443 549 355 45 45 i 23 573 306 407 8583 110| 43 55 89 67 45 63 54 i 54 I 87 I 12S 99 i 59 eene andere gemeente des Rijks buiten de provincie. M. 16 AFSCHRIJVING UIT HET REGISTER, 27 Juli 1887 [Staatsblad n". 142). ovcrmelde gevallen.) Gebouwen tot mili- I taire doeleinden in I gebruik Gebouwen enschepen tot maritieme doel einden in gebruik. Invaliedenhuizen. Krankzinn.gestichten of bewaarplaatsen. Strafgevangenissen, huizen van bewa- ringof van provoost Rijksw.inrichtingen j 1 594 571 714 678 i 663 575 668 598 868 930 754 619 I van personen, gekomen uit I eene i andere I J gemeente I gemeente i £es ^er j buiten de provincie. j provjneie. M. V. 571 568 5.82 819 I079 ju 743 732 884 11! 755 9! 31 730 9 615 1- 27 505 7 21 19 29 29 33 25 23 33 j 38 27 I 1 25 21 21 103 103 I 135 I 75 i 141 I 124 79 109 111 101 97 4 847~j de koloniën Rijks van den Staat. 42 I 40 47 i 56 i 57 47 50 51 50 42 36 13127 4185 4044 5438 547 496 559 |jet Ambtshalve. buitenland, i

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1907 | | pagina 241