24 3°. Verordeningen enz. van eer schillenden aard. Verordening op de invordering van schoolgeld op den Gemeentelijken Handelscursus, vastgesteld 30 September, goedgekeurd bij Koninklijk besluit van den 3den Decem ber 1907, no. 68 en afgekondigd 28 December. Verordening tot wijziging der Verordening op het ver- leenen van pensioen of wachtgeld aan Gemeente-ambte- naren en -bedienden (Verz. no. 9 van 1889), vastgesteld 21 Januari. goedgekeurd bij Koninklijk besluit van den 3en Decent ber 1907, no. 68 en afgekondigd 28 December. Verordening, betreffende het personeel, verbonden aan de Visschershaven te Schcveningen, vastgesteld 14 Jan. Verordening, houdende wijziging van de Verordening tot regeling van de samenstelling, de titulatuur en de bezoldiging van het personeel, werkzaam ter Gemeente secretarie en ten kantore van den Gemeenteontvanger (Verz. 1905 no. 26), vastgesteld 28 Januari. Verordening tot wijziging van Verordening, houdende regeling van de Gemeenteapotheek (Verz. 1903 no. 15), vastgesteld 4 Februari. Verordening, houdende wijziging van de Verordening, regelende het beheer der Gemeentc-Telephoon (Verz. 1903 no. 11), vastgesteld 11 Februari. Verordening, regelende hot onderwijs in paedagogiek en methodiek aan onderwijzeressen in handwerken, vastgesteld 7 Januari. Verordening tot regeling van de samenstelling, de titulatuur en de bezoldiging van het personeel van het Gemeentelijk Bouw- en Woningtoezicht, vastgesteld 14 Januari.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1907 | | pagina 25