__J_ 1,57 f 947.084,43 f 12,27 I 82.807,60»; Byiage 10 i f II 98.501,31 I tfdelijken Omslag en van daarop gedane ontvangsten. VERZAMELSTAAT van Ontvangsten. I Dienstjaar. 10. 9. 11. 12. 8. 5. 4. 3. 2. 1. Aangezuiverd. ;.s;o,75 20.$» f 2 pet. 229.840 1903 f 937.081,07 f >66,98 36.785,91 2i.: 995.628,86 i f Aangezuiverd. f 2 pet. 234.461 1904 .35,11» 37.169,16» j f 1.024.135,11s 1 f f 2 pet. 242.055 1905 23.84 24.231,80»: f 13.000,— f 1.029.892,03» f 20.16 15 f 2 pet. 248.959 1906 16.1’ f 17.708,16® 6.850,42 f f 2.3 pet. 254.502 1907 •2,76»; f 1.239.359,66 I 47.593,10» f 1.277.952,76»: f 2 Benaming der kohieren. Primitief Suppletoir Maatstaf der belasting. Bedrag der kohieren. t zuiver |te. Onin vorderbare posten. Totaal gelijkstaande .Aanmerkingen. 1 aan kolom 7. I Primitief i Suppletoir j 19.81 1.1 261 IJ 31.505,54 5.280,37 32.166,04 5,003,12»: 21.598,15»: f 2.633,65 f 897.870,75 75,996,23 f 93S.380,S3» 85.754,28 Primitief Suppletoir f 956.253,04 87.348.52 ;S0.83* 54,28 f 866.365,21 j f 70.715,86 I 6,722,68 127,74 27.095,67 20.497,43» 1737 1.5» (722,25» f 1.151.626,58» (230,51 78.733,07» f 979.108,25» 97.645,57 f 1.076.753,82» het bedrag der kohieren van Af te trek! wegens, verleen™ afschrijving na aftrek i restitutie 6. Nog te innen posten. Primitief Suppletoir f 918.680,10 76.948,76 108,25' f 962.032,08 f ■645,57 90.163,16 f753,8-2» f 1.052.195,24 f I Bevolking. 10.938,98» f 979.621,57 2.061,01» 87.502,27 j f 1.067.123,84 10,353,495 7.354,67 j fl .178.722,25’ 99.230,51 f 1.205.034,47 f j 101.213,90 I J fl.306.248,37 f f 973.866.98 Primitief I Suppletoir i f '1 f 994.431,40 f i-i f 1.092.932,71 f 1.043.601,56 I f 999.435,01 i 88.662,21 I -- i f 1.088.097,22 f 906.214,79»; f 80.751,15»| - f 986.965,95 j f

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1907 | | pagina 254