I «I fl u U Lr 11 11 S 6 benaming 5 I 32 5 I gl 2 2 4 4 4 4 2 1 5 18 16 16 2 3 5 3 3 34 74 I 35 20 33 32 15 20 8 10 12 I 33 18 2 2 20 I 30 24 12 3 2 VERSLAG CONSERVATORIUM VOOR MUZIEK. VOOR MUZIEK.' VERSLAG CONSERVATORIUM Leerlingen. c. BENAMING Namen der Bemerkingen. Leeraressen en DER KLASSEN. Leeraren. Namen der Bemerkingen. Leeraressen en der Leeraren. KLASSEN. n n w r> r> n en V 30 33 Hulppianoklassen. n de heer de Zwaan. 9 Orgel. Uit dezen staat blijkt, dat onderwijs werd gegeven, behalve n r> C n n H n n Leerlingen der hoogste pianoklassen. n n n n n n n n n n n n n n n Wirtz, ld. van Ling. een hetniilitaire Koorzang. Solozang, ld. Best. v. Emmerik. Kriens. ld. Renaud Wirtz. Oberstadt. Textor. van Ling. 10 6 4 5 15 3 30 52 98 5 58 75 59 I 24 i 26 I 34 20 I 21 fiool en Alt. ld. ld. Voorbereidende viool.j strijkkwartet. Violoncel. ld. 'ontrabas. ’anken. 'luit. lobo. Llarinet. Insembie (blaasin strumenten), agot. loom. rompet. 'rombone en Tuba, anfare. iarp. imenspel. rkestspel. W-iekgeschiedenis. ompositie. 'heorie. ld. ld. oitsche taal, ransche ïüaansche taal. *tb. spreken. tclamatie. 2 I 2 4 22 15 15 12 8 6 5 10 I c S - si c s5 c i -o bc| ...;1 12 leerlingen, makende 15 hospitanten, allen van t— aan dë fanfareklasse. Kriens. V. Heijst. Preus. Hofmeester. Schweitzer. Hendriks. -----...j„ -- «oor den Directeur, door 28 leeraressen en leeraren, en boven dien door ruim een twintigtal leerlingen der hoogste piano- Tevens onder»*- klasse; wordt alsonaer- I wijs-oefeningklassege i geven door leerlinge - der hoogste P>an®kl*T i sen.ondertoezKht'd- teeraar. Het schooljaar 1907 opende met een aantal van 314 leer- leerlingen tegen 339 in 1906 en 342 in 1905. Daarvan waren 205 vrouwelijke en 121 mannelijke leer lingen, verdeeld in de volgende klassen: In deze klasse wordt on derwijs gegeven aan i leerlingen der instru j mentaalk lassen, zoover zijn geel i snolen en met meen» i amlerepianoklassezl)» ingedeeld. o 6 7 Spoel. Mej. Bol. de heer Spoel. n 18 j de heer Spoor. Angenot. Hofmeester. Spoor. ld. v. Isterdael. Durieux. v. d. Meer. S K 74 de heer Völhnar. 35 i 24 Ensemble (Solozang) Solfège. ld. Piano. ld. ld. ld. Onderwijskunst Ensemble. Voorbereidende Pianoklasse. r> n n L1VUU1 11LO. Mevr. Rutters. de heer Directeur. ld. ld. ld. van Ling. Völmar. Verhallen. Schmidt Jr. mej. Boccard. Gaydou. den Berger. ld. 6 6 waarvan één Hospitant ■1 1) In den loop van het schooljaar vermeerderd met aantal van 326 leerlingen; bovendien namen 15 muziekkorps der Jagers, deel aan de fanfareklasse. j 22 16 4 IZie A.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1907 | | pagina 256