i I 12 1 J Stoom pompwerktuigen. c. De sedert 1875 opgepompte hoeveelheden water en het steenkolenverbruik zijn aangegeven in den navolgenden staat. In 'dit jaar werden een schaftlokaal en waschgelegenheid voor de werklieden aan het Pompstation gebouwd en kwam tevens daarboven de timmermanswerkplaats tot stand. Daar door de uitbreiding der werken behoefte aan meer dere berging ontstond, werd met den bouw van eene nieuwe bergplaats aangevangen. De stapelplaats bij de Wittebrug was aan de zijde van de Sprank voor schepen, die daar kwamen lossen, slecht te naderen, terwyl daarentegen gelegenheid was voor onge- wenscht bezoek bij nacht. In beide gebreken werd dit jaar voorzien door het maken van een kaaimuur en afsluiting van den waterkant door middel van een hekwerk met deuren. 3 VERSLAG DER DUINWATERLEIDING.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1907 | | pagina 262