i II i l it 12 h II i 5 brandkranen op ultimo December 1 1 233 77 511 12 9 34 1 2 i i 25 25 32 76 7 8 15 7 13 23 20 83 81 224 612 2 3 76 al 38 [32 25 19 16 13 k fotaal 13 I 41 45 6 33 38’ 549 - Sé 14 25 37 25 335 988 75 49 14 371 180 1490 1898 40813491 - 2 1 10 - 9 d. Buizennet. De hoofdleiding kaliber 16 (400 m.M.) in de Scheveningsche boschjes kwam tot stand en werd met de leiding in den iïoogeweg door eene buis in den Dwarsweg verbonden, waar door in dat hooge gedeelte betere aan voer werd verkregen, daar deze leidingen thans ook van de zuidzijde worden gevoed. De totale verlenging van het buizennet bedroeg 10584 M., zoodat op 31 December 1907 het buizennet bestond uit: diameter. 50 m.M. 76 4 100 6 150 8 200 10 254 12 304 14 355 16 406 18 457 20 508 22 559 Totaal Het aantal openbare I 1907 bedroeg 2540 stuks. e. Watermeters. In gebruik waren de volgende watermeters Staat II. 3092 strekkende meters leidingen kal. 17041 138807 45946 14309 14255 5980 5335 4037 6573 1700 2525 259600 M'. 7189 110143 4683 5624 1162jl021| 127| 99 WO m/m (4") (3") (2") dV) dV) (1") (V) e//') 1 3 - VERST,AG DER DUINWATERLEIDING. n n n n r r> n n n 4 KALIBERS. x 55 10 n n n n n n n n n n n n v n n n n n n i ■- §8 I .2= e 1 -

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1907 | | pagina 264