12 6 h. i. Diverse bijzonderheden omtrent de exploitatie. Het aantal perceelen, die van duinwater zijn voorzien, is te vinden in den navolgenden staat. f. Telephonische verbinding met het Pompstation. De werking der telephonische verbindingen van het Bureau Prinsegracht en de Brandweerkazerne met het Pompstation bleef zonder stoornis. Aansluitingen aan het buizennet. In het afgeloopen jaar werden 2.186 perceelen aan het buizennet aangesloten. Verwisseld werden 5739 watermeters, schoongemaakt en hersteld 9540 stuks. g. Toestellen voor de regeling van den druk. In de goede werking dezer toestellen kwam geene ver andering en blijven deze steeds goed voldoen. VERSLAG DER DUINWATERLEIDING. k

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1907 | | pagina 265