12 r 8 Bovendien werd nog water geleverd ten behoeve van: 24.212 closets. 4.515 badtoestellen. 389 brandkranen (in de perceelen). 801 trekdieren. 48 2-wielsrijtuigen. 387 4-wielsrijtuigen. 2 stuks klein vee. Ingevolge de bepalingen van art. 8 van het tarief van 3 Maart 1898 (Verzameling No. 4 van 1898) nader gewijzigd bij besluit van den Gemeenteraad van 25 April 1899, 18 December 1904 en 22 April 1907, werden gedurende het afgeloopen jaar geplaatst 1050 controle-meters, benevens 368 watermeters voor nieuwe aansluitingen, terwijl van huiselijk gebruik op watermeter overgingen 585 perceelen, te zamen 2003 watermeters. In het geheel werd tegen verminderd tarief water geleverd aan 120 perceelen en tegen f 1.per jaar aan 778 wonin gen in Hofjes. De toeneming van de bevolking in verband met de toe neming van het verbruik en van de opbrengst in de exploi- tatiejaren, blijkt uit den navolgenden staat. VERSLAG DER DUINWATERLEIDING. L

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1907 | | pagina 267