12 10 f 1 2e van Controle. f f 600—1100.- van 1900.- I 1300.' 1000.- 900.- 800.' 1400.- woning, 3000.— 1900- 1400.— 1400.— 900.— 1000.- 900.- 800.— 900.' 550.' 900.- van f 600 n 400-, U50-n 600-„ 400-, 600—, 350— 600— Administratie. 1 administrateur-boekhouder 3 adjunct-boekhouders 1 kassier 1 magazijnmeester 1 adjunct-magazijnmeester 1 le klerk 13 2e klerken 4 schrijvers 14 meteropnemers 3 leerling-meteropnemers 1 bode k. Personeel. Het personeel bij de Duinwaterleiding bestond op 31 Decem ber 1907 uit de navolgende ambtenaren: Directie en technisch personeel. 6000.— 2950.— 2500.— 1700.— 800.— 1000.— 900.- 1200.— 600.— 1000.— van f 800— f f 1400-, 1 chef der controle 1 ambtenaar voor de verbintenissen. 11e klerk 4 2e klerken 3 schrijvers 2 controleurs 1 controleur te Scheveningen f 674.— met vrije vuur en licht. 9 hulp-controleurs 1 directeur 1 adjunct directeur 1 bouwkundige 1 le opzichter bij het leggen van buizen 1 opzichter van den openbaren dienst 1 werkmeester 2 -teekenaars 1 teekenaar 1 tijdelyk teekenaar 1 le machinist f 1500.met vrije woning, vuur en licht. 1 2e 1000.— - - 3 hulp-machinisten van f 700—950.—, waarvan 2 met vrije woning, vuur en licht. 1 le opzichter aan het pompstation f 1100.- met vrije woning, vuur en licht. 800.- VERSLAG DER DUINWATERI.EIDING, T> f r> n r> n Jaarwedde. n n n 1 de n n

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1907 | | pagina 269