J 25 1 Verordening, houdende wijziging van de Verordening, regelende liet beheer der Gemeentegasfabriek (Verz. 1892 no. 13), vastgesteld 11 Februari. Verordening, houdende wijziging van de Verordening, regelende het beheer der Duinwaterleiding (Verz. 1904 no. 9), vastgesteld 11 Februari. Verordening, houdende wijziging van de Verordening betreffende het personeel van de Gemeentewerken (Verz. no. 25 van 1906), vastgesteld 8 April. Verordening tot wijziging van de Verordening rege lende het beheer der Gemeentegasfabriek (Verz. 1892 no. 13), vastgesteld 25 Februari. Verordening, houdende wijziging van de Verordening tot regeling van de samenstelling, de titulatuur en de bezoldiging van het personeel, werkzaam ter Gemeente secretarie en ten kantore van den Gemeenteontvanger (Verz. no. 26 van 1905), vastgesteld 18 Februari. Verordening tot wijziging van de Verordening rege lende het Gemeentelijk Electrisch bedrijf (Verz. 1906, no. 12), vastgesteld 25 Februari. Verordening tot wijziging der Verordening tot rege ling van de jaarwedden der leeraren en leeraressen aan de Hoogere Burgerscholen (Verz. no. 3 van 1905). vastgesteld 25 Maart. Verordening tot regeling van de samenstelling, de Verordening, houdende aanvulling der Verordening tot regeling van de samenstelling, de titulatuur en de bezoldiging van het personeel van het Gemeentelijk Bouw- en Woningtoezicht (Verz. no. 2 van 1907), vast gesteld 18 Maart.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1907 | | pagina 26