12 11 Mej. M. M. H. Brinkert, 1907. 1 Sept. 1907. schrijver, 2e klerk, leerling-meteropnemer, 2e klerk, hulp-controleur, hulp-machinist, Vast aangesteld zijn de onderstaande ambtenaren, die voor den tijd van 1 jaar benoemd zijn geweest: A. L. van Doornam, L. W. Kiehl, A. Kapel, L. F. de Kok, W. Versluis, A. van de Ven, Eervol ontslagen C. A. de Bode Mutatiën in het personeel. Aangesteld tot: ie klerk de 2e klerken D. L. M. Adam en C. W. Henne- veld, met ingang van 1 Januari 1907. meteropnemer de leerling-meteropnemers S.P. van Adrichem, A. Meijer en C. J. Scholte, met ingang van 1 Januari 1907. leerling-meteropnemer voor den tijd van 1 jaar: A. H. Baartman en F. A. J. Dieben, met ingang van 28 Januari 1907. schrijver voor den tijd van 1 jaar: C. C. Crombet, met ingang van 1 Mei 1907Mej. E. van Dijck, met ingang van 1 Maart 1907W. Hartrich, met ingang van 1 Mei 1907 F. van Ingen Schenau, met ingang van 1 Mei 1907Ph. Mook, met ingang van 1 Maart 1907; J. G. van Saarloos, met ingang van 15 Febr. 1907. opzichter-teekenaar de teekenaar J. Th. Geurst met ingang van 1 Januari 1907. teekenaar voor den tyd van 1 jaar: W. P. J. Gestman, met ingang van 1 Februari 1907. tijd, opzichter-teekenaar voor den tijd van 1 jaar behou dens tusschentijdsche opzegging: W. de Jong, met ingang van 16 December 1907. hulp-controleur voor den tijd van 1 jaar: G. Huis in ’t Veld, met ingang van 1 Februari 1907. 2e opzichter a/h pompstation voor den tijd van 1 jaar: J. Laman, met ingang van 1 Mei 1907. 2e klerk voor den tijd van 1 jaar: C. A. Duran met ingang van 1 Januari 1907. hulp-machinist voor den tijd van 1 jaar: A. B. J. Scheuter, met ingang van 1 September 1907. 1 Januari 1907. 1907. 1907. 1 Juli 1 Januari 1907. 1 Sept. 1 October 1907. 1 1907. VERSLAG DER DUINWATERLEIDING. V Met ingang van: 1 H

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1907 | | pagina 270