12 Theodor Stang. 12 De Directeur, 1. B ij 1 a g e n. Bijlage I. Het diagram van het dagelyksch verbruik toont een minimumverbruik op Zondag 29 December van 14281 M’. bij een maximumverbruik op Zaterdag 11 Mei vsan 30669 M3. Bijlage II. Uit dit diagram blijkt, dat het gemiddeld ver bruik en vooral het verbruik per hoofd en per etmaal is verminderd. De reden hiervan zal vooral te vinden zyn in de uitbreiding van het aantal contrölemeters. Bijlage III. De daling van den waterspiegel in de ver- zamelput correspondeert weder met het gesloten houden van de spranken wegens te verrichten werkzaamhedenin de maanden, dat deze werden opengezet, rees terstond de waterspiegel. VERSLAG DER DUINWATER LEIDING. f -

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1907 | | pagina 271