12 15 's-Gravenhage, 31 December 1907. {get). L. Polak Daniels. 47 gelatine niet vervloeiende bacteriën per 1 cM3 water, 4 gelatine vervloeiende bacteriën en 1 schimmel. Nooit werd er in dit water, zooals boven reeds is vermeld eenige voor de gezondheid schadelijke bacterie gevonden. Nooit coli-baccillen of typhus-baccillen. Op de aanwezigheid van de eerste soort werd geregeld 2 keer ’s maands soms 3 keer gezocht, terwijl typhus-baccillen af en toe tevergeefs zijn gezocht in 6 c.c. water. Toen er in de maand December weer klachten over „grond smaak” of „jodoformsmaak” van het water waren gerezen, werd er een monster van 300 gram, sterk naar dit water smakend, onderzocht. Schadelijk kon dit niet worden verklaard. Wederom is aan dit verslag een tabel over het 1 maal per maand gevonden aantal bacteriën per 1 cM3 water uit verschillende filtratie-stadia geput, toegevoegd. Deze keer is hierin het aantal schimmels ook opgenomen. VERSLAG DER DUINWATERLEIDING.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1907 | | pagina 277