L' 26 Verordening tot regeling van de samenstelling, de titalatuur en de bezoldiging van het havenpersoneel, behalve dat der Visschershaven, vastgesteld 6 Mei. Verordening, houdende wijziging van de Verordening, betreffende het personeel vat) de Openbare Reiniging (Verz. no 26 van 1906), vastgesteld 5 Augustus. Verordening, houdende wijziging van de Verordening, regelende het beheer der Gemeente-Telephoon (Verz. no. 11 van 1903), vastgesteld 27 Mei. Verordening, regelende de inrichting van het Kantoor van den Gemeente ontvanger, vastgesteld 13 Mei. Verordening voor de Gemeentebank van Leening, vastgesteld 8 Juli. Verordening, houdende wijziging van het Tarief' en Voorwaarden der levering van Duinwater (Verz. no. 4 van 1898), vastgesteld 22 April. Verordening, regelende de samenstelling en inrichting van de Plaatselijke Commissie van toezicht op het lager onderwijs, vastgesteld 8 April. titulatuur en de bezoldiging van het personeel, werk zaam bij de Gemeenteapotheek, vastgesteld 8 April. Verordening, houdende wijziging van de Verordening, regelende de heffing van rechten en leges van stukken ter Gemeentesecretarie, aan het Bureel van den Bur gerlijken Stand en het Bevolkingsregister (Verz. no. 5 van 1900), vastgesteld 8 April. Verordening tot wijziging van de Verordening, rege lende, liet vcrleenen van pensioen aan Weduwen en Weezen van Ambtenaren der Gemeente (Verz. no. 4 van 1907), vastgesteld 22 April. t t Stol-;,,

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1907 | | pagina 27