w +tt n 30 Jan.) 28 F ebr 26 Maart 30 April! 20 Jvni T if Juli j 30 Aug. 4| 30 Oct. 29 NotJ~20 Dec. n ±4ï iuU Z4>4 4.: .fra f— Z~~ ZZ| Ï7MÊi|i Uïr~ 4 JU A I -Z- -- ffi Grrapliiscli overzicht van de samenstelling- van het Duinwater te ’s-Gravenhag-e over 1907 in mi 11 igrammen per Liter. 4 +-+ 4 IT 44 18 Sept. Gemiddelden. /W, Yczz/izr Opgemaakt te ’s-Gravenhage, Januari 1908. Dr. W. STORTENBEKER. 4 I Til-i .X •p.4441 -744 “fd1—14- 4:441:4 4 4 Zie J14 12 4 1907 1906 1905 1904 1903 1902 1901 1900 1899 1898 1897 1896 1895 340 3 lo 4 336 336 332 332 328 328 /A"»'/' 324 321 tiBt> p' ptpB' 114 114 36 34 t /,/öh> 32 3o 28 26 26 1 24 24 22 22 2o 2o 1>ió/i ,4- 18 18 4-4 16 16 4 /li j-f 14 1082 i 12 10 10 t-4 8 6 -4-4-4- -~t~ 4 4 4~r-jj- 2 4 2 X4- Lith. J. Smulders Co., Den Haag. =pn- ~,-4_r_ - ’ZO'/g 4Z' 4 I H-j -i i-T 32o 130 316 126 312 122 118 444 4 T-F-f-t-r I j. -■_LL1L‘ 1 Behoort bij het Bopport omtrent het seheikundii/ onderzoek ran het dninirater te 's-tfravenhai/e in 1907. -- -\- - 110 40 106 38 102 ~36 98 ~34 94 ~32 90 ~30 28 J-44-t4 i X 1 - 4— j- -4 L-j y—f--4- -P> -j—j- - 'At'i'j' •r-A'yi.óó.i;. ■-*4—j—-f- - t—f- 4 110 40 3* - 320 130 r 316 126 312 4 122 118 ,j_L. .4- rt~ 4 -i— AiBiciff. zi ziz4 S2zü. /‘//ie -L-l-4-144- i-44 - 4' 4 'V 2w>/zz^-<3/z7zz:Z 1 - 14 .1-

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1907 | | pagina 281