12 OVERZICHT UITKOMSTEN VAN HET BEDRIJF DUINWATERLEIDING i over het jaar 1907. VAN DE DER

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1907 | | pagina 285