K- 12 12 i K I P' f 25.500, — j 263.599,- 200,73 229.506,36s 199.194,66s -■MV, 261.® f 7.8.61 J".7 Uitkeering aan de Gemeente Onvoorziene uitgaven 29 28 VERSLAG DER DUINWATERLEIDING. VERSI.AG DER DUINWATERLEIDING. DRAG d( LASTEN. flaging. verhoogd n r> w n n Memorie. Memorie. 1.950,— f 1.950,— 1 ff 6.506,1 n 39.200J 74.800,- 35.100,— 623,02® n w 6.450,— 3.973,20 3.700,— 2.476,80 n ƒ1.134.158,365 4.000,— f 12.000- 4) «JV DU.CKAA V X 4ZW». 30 Maart 1908. f 2.760,- n n 73.676,975 1.085.702,— n n M 2 f Arti- kei. der lasten geraamd bij r de begrooting. i 8) 9) n n n n van de werkelijke lasten. j Meer dan J begroot is. I Minder dan begroot is. 5) 6) 634,625 1.873,57s 690.335 7.156,26 10) U) 12) 1.407,58 30.311,70 n n ff ff 6.500- ”_2- f 14.500,-. I i Toegestaan na wijziging van de begrooting. 30 Maart 1908 30 Maart 1908. 143.002,38 118.788,155 Memorie. 263.599,— 135,15s 1.608,31 1) Raadsbesluit 2) 3) 600,- 12.000.- ■500,- 4-J 7.700.-B - 74.467,705 88.568,— 75.700,- 34.200,— 25.500,— 141.209,13 119.049,855 f 1.090.934,4651.950,— 45.173.90 7) Raadsbesluit van 30 Maart 1908. Ml -- n n 75.500, — \f 76.568,— I 90.200,- I 26.500, — t n r\r\C\ oo I. I Jaarwedden en loonen II. j Exploitatie Pompstation III. IV. V. VI. VIL Raadsbesluit van 24 Dec. 1906) XIV. Kosten van aankoop enz. van perceelen aan de Ammunitie- haven. (Goedgekeurd bij Raads- besluit van 27 Mei 1907) j iet. f 600,— 11.036,155 -- f 12.235,155. X. XI. XII. XIII. Memorie, i 254.000,— I, 9.599, 13.843,465 223.000,— van 18 Maart 1907. r 30 Maart 1908. 25 November 1907 met f 8.000, 30 Maart 1908 25 November 1907 met f 8.000,— Onderhoud diversen I Algemeene onkosten Openbare dienst Rente van geldleeningen Afschrijvingen VIII. Reserve voor oninvorderbare posteni IX. 4 pCt. Rentevergoeding voor aan de Duinwaterleiding verstrekte kasgelden- Uitbreiding der werken I Kosten van een nieuw gebouw voor bureelen, magazijnen en werkplaatsen (Goedgekeurd bij 74.467,70s 87.933,37s 73.826,425 33.509,665 18.343,74 141.209,13 119.049.85s 30 Maart 1908. 18 Maart 1907 met f 30 Maart 1908 22 April 1907. 6 Mei 1907. 11 November 1907 met f 350,— 25 November 1907 2.400,—

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1907 | | pagina 287