12 30 RECAPITULATIE. Totaal. Gewone. Saldo f 179.998,27 f 33.41 l,52s Heden, den 13n April 1908. J. P. Peereboom Voller. Aldus deze rekening naar waarheid opgemaakt door mij ondergeteekende, Administrateur-Boekhouder der Gemeente- Duinwaterleiding van ’s-Gravenhage. Bedrag der werkelijke baten Bedrag der werkelyke lasten f 213.4097? Buitengewone. f 1.804.344,26 1.090,934,4? f 994.087,89s I f 310.256,36s 814.089,62s 276.844,84 VERSLAG DER DUINWATERLEIDING. n 1

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1907 | | pagina 288